KLİMA KAPASİTE HESABI

QT =QH + Qİ+ QE + QK +QD

Toplam ısı yükü = Hacmin soğutma yükü + insanların ısı yükü + elektriksel yük + kapıdan
kaçan ısı + ızgara fırın v.b. cihazların yaklaşık değeri Btu olarak bulunur.
QH = m2* h * 40 *4 Qİ= insan sayısı * 400-500-600 Btu
QE = 3,5 * adet * W = Btu
QK =kapının açıklık mesafesi * 1000 Btu
QD = 3000-4000-5000 Btu

Örn : 100 m2 ’lik bir toplantı salonunda 50 adet sandalye bulunmaktadır. 100 Wattlık toplam
40 adet spot bulunmaktadır. Yükseklik 3 m. ve salonun doluluk oranı genelde %80
olmaktadır. Ankara’da bulunan bu salon için hangi model klima vermeliyiz?
QH = m2* h * 40 *4 = 100 * 3 * 40 * 4 = 48.000 btu/h

Qİ= insan sayısı * 400-500-600 = 50 * 0,8 * 500 = 20.000 btu/h
QE = 3,5 * adet * W = 3,5 * 100 * 40 = 25.480 btu/h
QT = QH + Qİ+ QE
QT = 48.000 + 20.000 +25.480 = 93.480 btu/h
Bu salon için 2 adet 41 btu/h ve 1 adet 12 btu/h lük klima veririz.

BAYMAK İNVERTER KLİMA FİYAT LİSTESİ 2020

  • testss